Dotace

Zajistíme dotaci až do výše 530 000 Kč

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a využívání obnovitelných zdrojů energie.
  
Hlavním cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.
 
 
Maximální výše dotace:
Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
 

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

S důrazem na použití obnovitelných
zdrojů energie

Maximální Podpora na zpracování odborného posudku 

Podoblast podpory B.1
Podoblast podpory B.2
Podoblast podpory B.3

Více informací na oficiálním webu programu NZU

Aktuálně dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji byla zvýšena o 10%.
© Copyright 2023 | Pasivní Domy Morava. All Rights Reserved | Made with iMango.cz | Powered by Forsite.cz